STCW godkendt sikkerhedskursus til sikkerheds- og servicebesætninger i passagerskibe.
 

Formål

Enhver medarbejder der ansættes som medlem af service- og sikkerhedsbesætningen i et af rederiet skibe, skal senest en måned efter første tiltræden have gennemført en godkendt sikkerhedsuddannelse, iht. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse af 22. april 2014 bilag 1 og 2, og have erhvervet bevis herfor. Sikkerhedsuddannelsen er lovpligtig.

Sikkerhedsuddannelsen drejer sig om at skabe forståelse for nødvendigheden af altid at været beredt til at handle rigtigt i en hvilken som helst nødsituation, herunder vigtigheden af uddannelse og øvelser.

Sikkerhedsuddannelsen indeholder flg. :

  • Sikkerhed og førstehjælp
  • Redningsudstyr og overlevelse til søs
  • Brandbekæmpelse

Kurset giver kursisten forståelse for nødvendigheden af, altid at være beredt til at handle rigtigt, i en hvilken som helst nødsituation, herunder vigtigheden af uddannelse og praktiske øvelser.

Kursisten skal ved kursets afslutning, være i stand til at bekæmpe små brande, have kendskab til mønstrings-ruller, instruktionsbøger, sikkerhedsorganisationen, sikkerhedsopslag /skilte, kommunikation, førstehjælp samt redningssystemer og overlevelse til søs.
 

Regler

Kurset afholdes i henhold til Søfartsstyrelsens gældende bekendtgørelse:

1.Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 391 af 22. april 2014, §3 og §4

2.STCW-koden, sektion A-V/2 §1-§3 og §4.
 

Varighed: 4 dage

Deltagere: 18

Sprog: Dansk/Engelsk

Sted: Esbjerg / Helsingør-Helsingborg

Bevis: Der udstedes certifikat i h.h.t. STCW-koden, sektion A-V/2 §1-§3 og §4. til deltagere, der gennemfører kurset.


Nye kurser oprettes efter behov – kontakt os for yderligere info omkring kursusdatoer.

Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites