STCW godkendt søredningskursus til offshore personel


Formål

At bibringe kursisten kendskab til sejlads med mindre fartøjer og overførsel mellem båd og offshore installation, f.eks. offshore vindmølle. De skal endvidere kunne betjene redningsmidler til søredning, så de kan redde sig selv og andre i tilfælde af ulykke til søs eller ved mand over bord hændelser.


Mål


Efter gennemført kursus skal deltagerne være i stand til at anvende redningsudstyr, udstyr i redningsbåde og redningsflåder, kende principper vedrørende udsætning af både samt kunne udsætte og vende en redningsflåde og kende principper for overlevelse i vand, herunder:

  • Kendskab til ruller, mønstringer og øvelser
  • Kendskab til personligt sikkerhedsudstyr
  • Kendskab til forskellige nødsituationer
  • Forhold ved alarmering/udkald til evakueringsstation
  • Forholdsregler ved evakuering
  • Ophold i vand
  • Ophold i redningsbåde og redningsflåder
  • Primære faramomenter ved overlevelse i redningsbåde og flåder
  • Anvende pyroteknisk nødsignal samt kunne redegøre for brug af nødradio og nødbøjer
  • Redningssituationer til søs herunder eftersøgning og redning og helikopterassistance

Som metode til bedømmelse af den enkelte kursist vurderes bl.a. kursistens evne til under praktiske forhold at udføre de dele af ovennævnte emner, der indgår i praktiske øvelser.


Varighed: 12 timer

Deltagere: Max. 12

Sprog: Dansk/Engelsk

Sted: Helsingør/Helsingborg

Bevis: Der udstedes certifikat i h.h.t. STCW VI/1-1 til deltagere, der gennemfører kurset.


Nye kurser oprettes efter behov – kontakt os for yderligere info omkring kursusdatoer.

Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites