For personale der indgår i drifts-, sliske/chute besætningen på passagerskibe


Forkundskab:

Gennemført søfartsuddannelse eller sikkerhedskursus.

Formål:

Kurset giver deltageren viden og færdigheder til at kunne forestå evakuering af passagerer ved hjælp af sliske/chute.


Mål:

Efter kurset skal deltageren kunne gøre rede for opbygningen af sliske/chute, samt de dertil knyttede tekniske installationer.
Deltagerne skal kunne forklare opgaverne i forbindelse med klargøring og udsætning af sliske/chute.
Deltagerne skal kunne lede og organisere udskibning af passagerer.
Der udstedes certifikat efter kurset efter Søfartssyrelsens bekendtgørelser.

Indhold:

Kurset indeholder en teoretisk gennemgang og praktiske øvelser.

  
Teori:

Forskellige systemer, systemernes opbygning, klargøring og udsætning af sliske/chute og mønstrings- og evakueringsprocedurer.


Praktik: 

Personlige redningsmidler, gennemgang af sliske/chute, klargøring af sliske/chute, udsætning af sliske/chute, udsætning af flåder, organisering af evakueringen og ledelse af evakueringen.

Varighed: 4 Timer

Deltagere: Max. 12

Sprog: Dansk/Engelsk

Sted: Esbjerg

Bevis: Der udstedes certifikat i h.h.t. STCW-koden, til deltagere, der gennemfører kurset.


Nye kurser oprettes efter behov – kontakt os for yderligere info omkring kursusdatoer.