For personale der indgår i drifts-, sliske/chute besætningen på passagerskibe


Forkundskab:

Gennemført søfartsuddannelse eller sikkerhedskursus.

Formål:

Kurset giver deltageren viden og færdigheder til at kunne forestå evakuering af passagerer ved hjælp af sliske/chute.


Mål:

Efter kurset skal deltageren kunne gøre rede for opbygningen af sliske/chute, samt de dertil knyttede tekniske installationer.
Deltagerne skal kunne forklare opgaverne i forbindelse med klargøring og udsætning af sliske/chute.
Deltagerne skal kunne lede og organisere udskibning af passagerer.
Der udstedes certifikat efter kurset efter Søfartssyrelsens bekendtgørelser.

Indhold:

Kurset indeholder en teoretisk gennemgang og praktiske øvelser.

  
Teori:

Forskellige systemer, systemernes opbygning, klargøring og udsætning af sliske/chute og mønstrings- og evakueringsprocedurer.


Praktik: 

Personlige redningsmidler, gennemgang af sliske/chute, klargøring af sliske/chute, udsætning af sliske/chute, udsætning af flåder, organisering af evakueringen og ledelse af evakueringen.

Varighed: 4 Timer

Deltagere: Max. 12

Sprog: Dansk/Engelsk

Sted: Esbjerg

Bevis: Der udstedes certifikat i h.h.t. STCW-koden, til deltagere, der gennemfører kurset.


Nye kurser oprettes efter behov – kontakt os for yderligere info omkring kursusdatoer.

Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites