Formål

At indøve kursisten viden og evner til at opfylde minimumskravene for Kursus i Generelt Sikringsberedskab i henhold til: STCW, Tabel A-Vl/6-1, i medfør af Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1279 af 7. november 2013, om uddannelse i maritim sikring af skibe af.

Denne bekendtgørelse fastsætter krav til uddannelse og træning i maritim sikring for skibes besætninger i overensstemmelse med STCW-konventionens reglement Vl/5 og VI/6.
 

Mål

Efter endt kursus skal kursisten være i stand til at bidrage til øget maritim sikring gennem forøget forståelse, heraf:

  • Grundlæggende arbejdskendskab til maritime sikringsbegreber og definitioner, herunder elementer der måtte være relateret til pirateri og væbnet røveri.
  • Grundlæggende kendskab til international maritim sikringspolitik og regeringers, selskabers og personers beføjelser.
  • Grundlæggende kendskab til maritime sikringsniveauer og deres indflydelse på sikringsforholdsreglerne og procedurerne om bord på skibe og i havnefaciliteter.
  • Grundlæggende kendskab til procedurerne for sikringsrapportering.
  • Grundlæggende kendskab til sikringsrelaterede beredskabsplaner.
  • Grundlæggende kendskab til forhold under tilfangetagelse og de reaktioner, der efterfølgende kan opstå som følge heraf.


Endvidere skal kursisten have forståelse af nødvendigheden af og metoderne til opretholdelse af sikringsforståelse og årvågenhed:

Grundlæggende kendskab til krav til uddannelse, øvelser og træning i henhold til relevante konventioner, koder og IMO-cirkulærer, herunder sådanne der måtte være relevante for at modstå pirateri og væbnet røveri.


Varighed: 90 min

Deltagere: Max. 20

Sprog: Dansk/Engelsk

Sted: Svendborg

Bevis: Der udstedes certifikat i h.h.t. STCW-koden, Tabel A-VI/6-1. til deltagere, der gennemfører kurset.


Nye kurser oprettes efter behov – kontakt os for yderligere info omkring kursusdatoer.

Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites