Formål

At deltagerne efter gennemførelse af kurset kan forestå tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af båd- og brandøvelser, på en hensigtsmæssig måde.

Bibringe kursisterne indgående kendskab til særlige uddannelses- og kvalifikations krav til personel i passagerskibe samt til indholdet af SOLASB, kapitel III om krav til øvelser ombord.

Bibringe kursisterne kendskab til STCW-konventionens reg. 1/14 omhandlende orientering af ny påmønstrede, samt SOLASB, kapitel III om krav til passagerskibe for så vidt angår brandbekæmpelse og anvendelse af redningsudstyr.

Bibringe kursisterne indgående kendskab til at:

Planlægge en båd- og brandøvelser.

Praktisk afvikle en øvelse.

Evaluere en øvelse.

Målgruppe

Kurserne henvender sig til officerer, ledende cateringpersonale og andet personale, der ifølge skibets ruller har ansvar i forbindelse med sikkerhed for skib og passagerer.

Kursusindhold

Gennemgang af nationale og internationale krav til skibsorganisationen i katastrofesituationer. Med udgangspunkt i erfaringer fra såvel tidligere skibsulykker som deltagernes egne erfaringer, klarlægges nøgle- og problemområder ved etablering af en velfungerende skibsorganisation til imødegåelse af krise- og katastrofesituationer. Øvelser i tilrettelæggelse af hensigtsmæssige øvelser i hverdagen om bord.

Regler

Kurserne opfylder uddannelseskravet iht. § 7 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 391. af 24. april 2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.

Varighed:  1 dag

Deltagere: Max. 12

Sprog: Dansk, engelsk

Sted: Svendborg

Bevis: Der udstedes kursuscertifikat for tilfredsstillende gennemført kursus


Nye kurser oprettes efter behov – kontakt os for yderligere info omkring kursusdatoer.

Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites