Formål

At deltagerne efter gennemførelse af kurset kan forestå tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af båd- og brandøvelser, på en hensigtsmæssig måde.

Bibringe kursisterne indgående kendskab til særlige uddannelses- og kvalifikations krav til personel i passagerskibe samt til indholdet af SOLASB, kapitel III om krav til øvelser ombord.

Bibringe kursisterne kendskab til STCW-konventionens reg. 1/14 omhandlende orientering af ny påmønstrede, samt SOLASB, kapitel III om krav til passagerskibe for så vidt angår brandbekæmpelse og anvendelse af redningsudstyr.

Bibringe kursisterne indgående kendskab til at:

Planlægge en båd- og brandøvelser.

Praktisk afvikle en øvelse.

Evaluere en øvelse.

Målgruppe

Kurserne henvender sig til officerer, ledende cateringpersonale og andet personale, der ifølge skibets ruller har ansvar i forbindelse med sikkerhed for skib og passagerer.

Kursusindhold

Gennemgang af nationale og internationale krav til skibsorganisationen i katastrofesituationer. Med udgangspunkt i erfaringer fra såvel tidligere skibsulykker som deltagernes egne erfaringer, klarlægges nøgle- og problemområder ved etablering af en velfungerende skibsorganisation til imødegåelse af krise- og katastrofesituationer. Øvelser i tilrettelæggelse af hensigtsmæssige øvelser i hverdagen om bord.

Regler

Kurserne opfylder uddannelseskravet iht. § 7 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 391. af 24. april 2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.

Varighed:  1 dag

Deltagere: Max. 12

Sprog: Dansk, engelsk

Sted: Svendborg

Bevis: Der udstedes kursuscertifikat for tilfredsstillende gennemført kursus


Nye kurser oprettes efter behov – kontakt os for yderligere info omkring kursusdatoer.