Formål

At deltagerne efter gennemførelse af kurset har forståelse af vigtigheden af Passagersikkerhed,lasteteknik og skrogintegritet om bord på Ro/Ro passagerskibe og passagerskibe.
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dem, der ifølge skibets ruller har ansvar i forbindelse med sikkerhed for skib og passagerer. Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestre m.fl., der har direkte ansvar for indskibning og udskibning af passagerer, lastning, losning og sikring af ladning og for at lukke åbninger i skroget.
 

Kursusindhold

• Lastnings- og indskibningsprocedurer
• Føring af farligt gods
• Sikring af ladning
• Beregning af stabilitet, trim og kraftpåvirkninger
• Åbning, lukning og sikring af åbninger i skroget
• Ro/Ro dæk atmosfære
• Passagersikkerhed
 

Øvrige bemærkninger

Kurserne opfylder uddannelseskravet iht. §6 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 391. af 24 april 2014
om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.
 

Varighed: 1 dag

Deltagere: Max. 12

Sprog: Dansk/Engelsk

Sted: Svendborg

Bevis: Der udstedes kursuscertifikat for tilfredsstillende gennemført kursus.


Nye kurser oprettes efter behov – kontakt os for yderligere info omkring kursusdatoer.

Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites