Genopfriskningskursus – STCW ’Grundlæggende uddannelse i søsikkerhed’

 

Formål:

Formålet med dette genopfriskningskursus er at fastlægge kravene til genopfriskning af søfarendes kompetencer

i grundlæggende søsikkerhed.

Dette kursus dækker kravene i STCW konventionens afsnit A-Vl/1, paragraf 3, tabel A-Vl/1-1 og Søfartsstyrelsens BEK nr. 226 af 02/03/2015.

 

Søfarende, der inden for de seneste 5 år forud for fornyelse af sønæringsbevis eller gennemførelse af et genopfriskningskursus, har haft mindst 12 måneders fartstid, anses for at have vedligeholdt deres kompetencer i følgende emner:

 

  • Personlig overlevelsesteknik,

 

  • Iføre sig en redningsvest,

 

  • Borde et redningsfartøj fra skib og vand iført en redningsvest,

 

  • Tage initiativ til at borde et redningsfartøj for at forøge overlevelseschancerne,

 

  • Udsætte et drivanker eller en drivpose,

 

  • Betjene redningsfartøjsudstyr, og

 

  • Betjene udstyr til lokalisering, herunder radioudstyr

 

 

Deltagernes forudsætninger:

Før optagelse på et genopfriskningskursus er det en forudsætning, at den søfarende har gennemført kursus i grundlæggende søsikkerhed.

 

 

Deltagerantal: 12

 

Varighed: 1 Dag

 

Kursussted: Helsingør/Helsingborg. Kursus kan tillige afholdes eksternt

 

Bevis: Der udstedes bevis i.h.t. STCWkonventionens afsnit A-Vl/1, paragraf 3, tabel A-Vl/1-1

 

Pris: 3.000 DKK ex. moms.

Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites