Genopfriskningskursus – STCW ’Betjening af redningsbåde, -flåder og mand-overbord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både’Formål:


Formålet med dette genopfriskningskursus er at tilbyde uddannelse til dem, der er tildelt rollen som besætning i en redningsbåd, redningsflåde og mand-over-bord båd bortset fra en hurtiggående mand-over-bord båd med viden og færdigheder til sikker og effektiv søsætning og tage ansvar for redningsbåden og –flåden i nødsituationer.


Dette kursus dækker kravene i STCW  konventionens kapitel Vl, afsnit A-Vl/2-1 og Søfartsstyrelsens BEK nr. 1207 af 23/10/2015.Deltagernes forudsætninger:


For deltagelse i kursus skal kursisten:


 1. Have et gyldigt certifikat i ’Betjening af redningsbåde, -flåder og mand-overbord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både’,

 2. Være i besiddelse af gyldigt Sundhedsbevis for søfarende, herunder være skikket til udkig, og

 3. Såfremt den søfarende inden for de seneste fem år og i mindst 12 måneder har været tildelt opgaver, der kræver bevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, antages følgende kompetencerne at være vedligeholdt:

  1) Tage kommandoen over udsætning af en redningsbåd eller mand-over-bord båd under og efter udsætning:

               a) fortolke markeringerne på redningsbåde, hvad angår det antal personer, de er beregnet til,

               b) afgive korrekte kommandoer om udsætning og ombordstigning i redningsbåde, rydning af skibet                             samt håndtering og udskibning af personer fra redningsbåde,

               c) klargøre og udsætte redningsbåde sikkert og gå hurtigt fri af skibets side, og

               d) bjerge redningsbåde og mand-over-bord både sikkert.

  2) Tage hånd om overlevende og redningsbådene, når skibene er evakueret:

               a) ro og styre en båd og at styre ved hjælp af kompas,

               b) anvende enkeltudstyr i redningsbåde, bortset fra pyroteknik, og

               c) tilrigge anordninger til hjælp for lokalisering.

  3) Anvende lokaliseringsanordninger samt kommunikations- og signaleringsapparater, herunder at anvende

  bærbart radioudstyr for redningsbåde.

  4) Anvende førstehjælp over for de overlevende.
Deltagerantal: 12Varighed: 6 timerKursussted: Helsingør/HelsingborgBevis: Der udstedes bevis i.h.t. STCW A-VI/2-1Pris: 2.500 DKK ex. moms.NB: Kurset kan kombineres med Genopfriskningskursus – STCW ’Betjening af hurtiggående mand-over-bord både’ og har en samlet varighed af 8 timer og der udstedes bevis i.h.t. STCW A-VI/2-1 og STCW A-VI/2-2.


Pris:4.900 DKK ex. moms


Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites